Tudástechnológia és kutatási disszemináció

munkacsoport-vezető:


                                               Dr. Tóth Zoltán  

                                               DE TTK Kémiai Szakmódszertani Részleg


tagok:


Dr. Chrappán Magdolna

                        DE  BTK Neveléstudományok Intézete

Dr. Pusztai Gabriella

                        DE  BTK Neveléstudományok IntézeteA munkacsoport a feladathoz képest alacsony létszámmal dolgozott, ennek ellenére rendezvények sorozatával, és jelentős tudományszervezési tevékenységgel gyarapította a projektet. Országos viszonylatban is kiemelkedőnek mondható az a törekvés és szervező munka, aminek eredményeként széles összefogás alakult ki a tantárgy-pedagógia tudományos hátterének kialakítása érdekében, és a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelés- és Művelődéstudományi programjában  ezentúl kiemelten helyet kapnak a különféle szakmódszertanok is.


Emellett különféle kutatásmódszertani és jelentős publikációs disszeminációs tevékenység zajlott a munkacsoport égisze alatt.


A pedagógus-továbbképzések iránti igények feltárása hosszú távú segítség lehet a konzorciumi partnerek tervező és szervező munkájához a posztgraduális képzések területén.


Vállalt feladatok:

  • Adatbázis létrehozása a közoktatási kutatásokban potenciálisan szóba jöhető iskolákról, főiskolákról, egyetemekről a régióban, valamint a határon túli intézményekről.
  • A közoktatás résztvevőinek a közoktatási kutatásokban való részvételével vagy ilyen jellegű szándékával, elvárásaival, terveivel kapcsolatos kérdőíves felmérés a régió iskoláiban.
  • A közoktatás résztvevőinek a közoktatási kutatásokban való részvételével vagy ilyen jellegű szándékával, elvárásaival, terveivel kapcsolatos kérdőíves felmérés a határon túli területeken.
  • Az egyetemek, főiskolák, doktori iskolák közoktatáshoz kapcsolódó jelenlegi vagy tervezett tudományos kutatásainak, illetve a közoktatásban dolgozó tanárok részvételi lehetőségének felmérése.
  • Kutatásmódszertani oktatási modulok létrehozása elektronikus felületen, ajánlása a tanárképzés és a tanártovábbképzés, valamint a szaktudományi doktori képzés számára.
  • 6. Workshopok szervezése egyrészt a közoktatási kutatások jelenlegi és potenciális résztvevői számára, másrészt egy alapszintű kutatásmódszertani gyakorlat megszerzése érdekében.

A produktumok listája:

  • A posztgraduális képzések szerepe a tanári pályamodellben kérdőíves kutatás (az Észak-alföldi és a Dél-alföldi Régióban 2000 fős mintán. Ennek alapján külön tanulmánykötet jön létre az adatok teljes körű feldolgozása után.
  • A doktori iskolák véleménye a tantárgy-pedagógiai doktori képzésről kérdőíves kutatás és hozzá kapcsolódó publikációk.
  • A tantárgy-pedagógiai kutatás alapjai jegyzet (kb. 200 oldal)


Rendezvények és disszeminációs munka:

- Kutatásmódszertani tréning egyetemi hallgatóknak (2010. december 3-4. Síkfőkút)

- Tanulásszervezés és teljesítményértékelés a felsőoktatásban. Előadások TTK-s doktori hallgatók számára (2010. április 8. és november 2., Debrecen)

- Szakmai workshopsorozat, amelyen több partnerintézmény mutatkozott be a hallgatóknak és oktatóknak, tudományos előadássorozat iskolai erőszak, oktatáspolitikai szabályozás, integrált nevelés témakörben. (2011. május 02-04. Debrecen)

- A továbbképzés és a doktori képzés szerepe a pedagógus életpályamodellben. „Kongresszus után - a változások folyamatában" konferencia. Budapest, 2011. május 27-28.

- Poszter: Doctoral training in subject pedagogy at the University of Debrecen, Útközben konferencia, Debrecen, 2011. június 19.

- Poszter: Doktori (PhD) képzés természettudományi tantárgypedagógiákból - Helyzetkép, Természettudományok tanítása korszerűen és vonzóan, Motiváció, tehetséggondozás és tanárképzés konferencia, Budapest, 2011. augusztus 23-25.

- Tanulmány: Doktori (PhD) képzés természettudományi tantárgypedagógiákból - Helyzetkép, Konferencia-kötet. Természettudományok tanítása korszerűen és vonzóan, Motiváció, tehetséggondozás és tanárképzés konferencia, Budapest, 2011. augusztus 23-25. (5 oldal)

- Poszter: Tantárgypedagógia a doktori iskolákban, XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2011. november 3-5.