Természettudomány szakmódszertan

munkacsoport-vezető:


                                               Revákné dr. Markóczi Ibolya

                                               DE TTK Biológia Szakmódszertani Részleg


tagok:

Fizika


Dr. Egri Sándor

                        DE TTK Fizika Intézet

Ehrlichné dr. Bogdán Katalin

                        Nyíregyházi Főiskola

Dr. Varga Klára

                        Nyíregyházi Főiskola


Földrajz


Dr. Teperics Károly

                        DE TTK Földrajzi Intézet


Informatika


Nyakóné dr. Juhász Katalin

                        DE Informatikai Kar

Papp  Gyula

                        DRHE Tanítóképző Intézet

Sitkuné dr. Görömbei Cecília

                        Nyíregyházi Főiskola


Biológia


Dobróné Tóth Tünde

                Nyíregyházi Főiskola

Revákné dr. Markóczi Ibolya

                DE TTK Biológia Szakmódszertani Részleg


Kémia


Sarka Lajos

                Nyíregyházi Főiskola

Dr. Tóth Zoltán

                DE TTK Kémiai Szakmódszertani Részleg

Környezettan


Dr. Vallner Judit

                Nyíregyházi Főiskola

Tóthné Kosztin Beáta

                DE TTK Ökológiai Intézet

Matematika

Dr. Czeglédy István

                Nyíregyházi Főiskola

Dr. Kovács András

               DE Matematika IntézetVállalt feladatok:


- a tanári MA képzés szaktárgyi módszertani  moduljának kidolgozása (fizika, kémia, biológia, földrajz, környezettan, matematika, informatika tárgyakból tantárgyanként külön, de egységes didaktikai szemlélettel);

 - a tanárképzésben fejlesztendő kompetenciatérkép kialakítása és operacionalizálása a különböző szakmódszertani tantárgyak tevékenység- és követelményrendszerében;

- módszertani workshop-ok rendezése a szakmai partnerek részvételével (pedagógusok, szakértők, kutatók, szakmai szolgáltatók), erre építve állandó módszertani műhely megteremtése;

- programcsomagok készítése a megfelelő módszertani követelmények szerint és azok e-learninges fejlesztése, elérhetővé tétele.


A produktumok listája

A természettudományok tanításának elméleti alapjai. Szerk. Revákné Markóczi Ibolya

Egységes pedagógiai és pszichológiai alapelvekre épülő, valamennyi szaktantárgy módszertanához illeszkedő elméleti tanulmánykötet:


1.Tóth Zoltán: Pedagógiai paradigmák a természettudományok   tanításában

2.Tóth Zoltán:A természettudományos tévképzetek kialakulása, feltárása és korrekciójának módszerei

3.Revákné Markóczi Ibolya: Metakogníció és természettudományos nevelés

4. Revákné Markóczi Ibolya: Problémamegoldó gondolkodás a természettudományok tanításában és tanulásában

5. Tóthné Kosztin Beáta, Vallner Judit: A kreativitás fejlesztésének       lehetőségei a természettudományokban

6. Egri Sándor: A kutatószemlélet kialakítása a természettudományos oktatásban alkalmazott módszerek és stratégiák segítségével

7.Erlichné Bogdán Katalin, Sarka Lajos: Kísérletezés a  természettudományos tantárgyakban

8.Dobróné Tóth Márta, Revákné Markóczi Ibolya: A természettudományos jelenségek modellezése, a modellalkotás, mint fő didaktikai feladat

9. Egri Sándor: Az egyéni tanulást segítő módszerek a természettudományokban

10. Varga Klára, Sarka Lajos: A tehetséggondozás lehetőségei a természettudományos oktatásban

11.Nyakóné Juhász Katalin, Sitkuné Görömbei Cecília, Teperics Károly:  IKT eszközök a természettudományos nevelésben

12.Dobróné Tóth Márta, Kiss Sándor: Az élményszerű természettudományos tanulás


Biológia:

Revákné Markóczi Ibolya: Elméletből gyakorlat c. elektronikus szakmódszertani gyakorlatgyűjtemény:


Fizika:

Egri Sándor: Ötletek a fizika tanításához gyakorlati jegyzet

Erlichné Bogdán Katalin, Varga Klára: Kísérleti eszközök és használatuk. Módszertani tanácsok fizika szakos tanárjelölteknek

 Varga Klára: Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés a tanítási órán kívül  gyakorlati jegyzet


Informatika:

Sitkuné Görömbei Cecília: Oktatási segédanyag az Algoritmizálás, adatmodellezés tanítása című tantárgyhoz


Kémia:

Sarka Lajos: Tehetséggondozás a tanítási órán kívül. kémia gyakorlati jegyzet


Környezettan:

Kiss Ferenc, Tóthné Kosztin Beáta, Vallner Judit: A környezettan tanítása. gyakorlati jegyzet


Matematika:

Czeglédy István, Kovács András: Fejezetek a matematika tanításához.  elektronikus tananyag a matematika tanítás módszertanához.