Szakmai anyagok

A projekt  munkacsoportjai által kialakított programcsomagok, tananyagok különféle típusúak, vannak, amelyek dokumentumként, önálló kötetként megjeleníthetők, vannak olyanok, amelyek multimédiás, elektronikus formában hozzáférhetők, leginkább a képzésekben résztvevő hallgatók számára. Ezek az anyagok nem vagy csak részlegesen olvashatók.
Az alábbi felsorolás azon köteteink listája, amelyek hagyományos szöveges dokumentumként is olvashatók.


pdf A_fizika_tanítása_a_gyakorlatban

pdf A_komplex_fuvolatechnika_alapjai

pdf A környezettan_tanítása

pdf A_közoktatás szabályozási_rendszere

pdf A népi furulya tanításának módszertana 
pdf A_nevelés_szociálpszichológiája 

pdf A_pedagógus_tervező_tevékenysége 

A prezentáció mediatizált tanulási környezetben
pdf A_személyiség_fejlődése

pdf A_személyiségfejlesztés_pedagógiai-pszichológiai_alapjai

pdf A_szövegtani_ismeretek rendszere_és_a_kompetenciafejlesztés

pdf A_tanítási-tanulási_folyamat

pdf A_természettudományok_tanításának_elméleti_alapjai

pdf A_tárgy-_és_környezetkultúra és tantárgy-pedagógiája
Az algoritmizálás, adatmodellezés tanítása

pdf Az_erőszak_pszichológiai_kérdései

pdf Classroom_experience (Lesson Observation)

pdf Elméletből gyakorlat (gyakorló feladatok a biológia tanításához)

pdf Értékelési_filozófiák_és_pedagógiai_mérés

Fejezetek a matematika tanításához

pdf Fiatalok_tárgyai

pdf Gondolatok_a_zongoratanítás_módszertanához
Kreatív feladattervezés

pdf Montág_Lajos_szerepe_a_modern_nagybőgőoktatás_kialakulásában

pdf Nemi_szerep_és_szexualitás

pdf Népzenei_alapismeretek

Oktatás, kutatás, fejlesztés

pdf Pályalélektan_pályaorientáció

pdf Pedagógiai_esetek

pdf Projektmódszer_projektoktatás 

pdf Személyiség_és_egészségpszichológia 

pdf Személyiségfejlődés_és_viselkedészavarok

Tanulási környezet - tanítás és tanulás

Tehetséggondozás a tanítási órán kívül kémiából