Regionális Pedagógusképző és -Továbbképző Központ


munkacsoport-vezető:   
             

                                                               Prof. dr. Gaál István

                                                               DE TEK Elnöki Hivatal

tagok:


Dr. Buda András

                   DE BTK Neveléstudományok Intézete

Buhály Attila

                  Nyíregyházi Főiskola

Dr. Bujdosó Gyöngyi

                 DE Informatikai Kar

Dr. Chrappán Magdolna

                 DE BTK Neveléstudományok Intézete

Dr. Csépes Ildikó

                 DE BTK Angol-Amerikai Intézet

Csikos Judit

                 DRHE Tanítóképző Intézet

Dr. Egri Sándor

                 DE TTK Fizikai Intézet

Dr. Horváth Andrea

                 DE BTK Germanisztika Intézet

Kovács István

                DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó

                DRHE Tanítóképző Intézet

Revákné dr. Markóczi Ibolya

                DE TTK Biológia Szakmódszertani Részleg 

Dr. Szabó Antal

                Nyíregyházi Főiskola

Dr. Vallner Judit

                Nyíregyházi Főiskola

Dr. Vargáné Csatáry Tünde

                DE Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola

Veressné dr. Gönczi Ibolya

               DE BTK Neveléstudományok Intézete


Vállalt feladatok:

  • a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Észak-Alföldi régióban működő Regionális Pedagógusképző Központ szervezeti felépítésének és működési feltételeinek kialakítása;
  • a Központ belső szervezeti paramétereinek kialakítása (javaslat egy lehetséges SzMSz-tervezetre)
  • a működés tartalmi vonatkozásainak kidolgozása: a tanárképzésben és a tanártovábbképzésben betöltött szerepének meghatározása;
  • a szakmai együttműködő partnerek feltérképezése, az együttműködés kereteinek kidolgozása (tanárképzésben résztvevő intézményen belüli partnerek, közoktatási intézmények, pedagógiai szakmai szolgáltatók, intézmény-fenntartók, más régiók tanárképzési központjai és FOI-ei, OKM és háttérintézményei) szervezetileg garantált bevonása a működésbe;
  • a Központ szervezeti és működési integrációja a három felsőoktatási intézmény szervezetébe.


A produktumok listája:

  • A Regionális Központ szervezeti léte, a Debreceni Egyetem Szenátusa által elfogadott egység megalakulása
  • Az intézmények közötti együttműködés működési rendjének leírása
  • A régió közoktatási intézményeivel kialakított együttműködési rendszer (pedagógiai kooperációs network)

A munkacsoport lényegében az egész projekt alapvető szervezeti egységét alakította ki. A feladat nehézséges abban állt, hogy a mindegyik konzorciumi partnerintézményben jól működő szervezeti egységeket integráljon, és a pályázati kiírás értelmében a Debreceni Egyetem mint főpályázó organogramjában megjelenő új szervezeti alakzatot hozzon létre.

Könnyebbséget jelentett ugyanakkor, hogy mindegyik intézményben megvannak a funkcionális egységek, valójában azokat laza intézményközi konglomerátummá szervezve is tökéletesen működőképes lesz a Regionális Pedagógusképző és Továbbképző Központ, koordinációs feladatait pedig mindaddig el tudja látni, amíg a regionális együttműködés szükséges és lehetséges.