Művészeti szakmódszertan

munkacsoport-vezető:

                                                               Prof. dr. Duffek Mihály

                                                               DE Zeneművészeti Kar

tagok:

Bíró István

                        Nyíregyházi Főiskola

Ferencziné dr. Ács Ildikó

                        Nyíregyházi Főiskola
Dr. Gaul Emil

                        Nyíregyházi Főiskola

Dr. Kapusi Kálmán

                        DE Zeneművészeti Kar

Kedvesné dr. Herczegh Mária

                        DRHE Tanítóképző Intézet

Dr. Matuz István

                        DE Zeneművészeti Kar

Orosz Csaba

                        Nyíregyházi FőiskolaA művészeti módszertan munkacsoport üdítő eleme a pedagógusképzésnek, hiszen szerteágazó, többrétegű képzési struktúrával bíró területről van szó. A vizuális terület a Nyíregyházi Főiskola és a DRHE Tanítóképző Intézet  specifikuma, a zene mindhárom intézményben jelen van, művésztanár, illetve művészetközvetítő tanár képzés formájában.


A munkacsoport a szakterületi elkülönülés miatt nem tudott olyan integráltan dolgozni, ahogyan a többi munkacsoport, megmaradt az intézményi elkülönsülés, ami a képzési logikából következik. Ennek ellenére az anyagok harmonikus egységet alkotnak, és jelentősen javítják a terület szakmetodikai beágyazottságát.


Vállalt feladatok:


- a művésztanár és a művészetközvetítő tanár MA képzés szaktárgyi módszertani  moduljának kidolgozása (vizuális, ének-zene, zongora, fuvola, nagybőgő hangszertanár  módszertani tárgyakból  tantárgyanként külön, de egységes didaktikai szemlélettel);A produktumok listája:

  • Bíró István: A népi furulya tanításának módszertana
  • Dr. Duffek Mihály: Gondolatok a zongoratanítás módszertanához
  • Ferencziné dr. Ács Ildikó: Kreatív zenei példatár
  • Dr. Gaul Emil: A Tárgy- és környezetkultúra és tantárgy-pedagógiája
  • Dr. Kapusi Kálmán: Montag Lajos szerepe a modern nagybőgőoktatás kialakulásában
  • Kedvesné dr. Herczegh Mária: Népzenei alapismeretek
  • Dr. Matúz István: A complex fuvolatechnika alapjai.
  • Orosz Csaba: Kreatív feladattervezés. feladatgyűjtemény