MA Tanárképzési modulok: pedagógia-pszichológia

PEDAGÓGIA MUNKACSOPORT

munkacsoport-vezető:


Prof. dr. Szabó László Tamás

DE  BTK Neveléstudományok Intézete

tagok:


Dr. Buda András

                       DE  BTK Neveléstudományok Intézete

Dr. Márton Sára

                        Nyíregyházi Főiskola

Dr. Buda Mariann

                        DE  BTK Neveléstudományok Intézete

Dr. Venter György

                        Nyíregyházi Főiskola

Dr. Chrappán Magdolna

                        DE  BTK Neveléstudományok Intézete

Tamusné Molnár Viktória

                        DRHE Tanítóképző Intézet

Dr. Lenkovics Ildikó

                        Nyíregyházi Főiskola
Vállalt feladatok:A csoport ambíciója az volt, hogy a következő tematikus súlypontok köré szervezve dolgozzon ki tanári kompetenciákra „tájolt" szakanyagokat a tanárképzés és továbbképzés számára: A tanügy és a tanári munka szabályozási dimenziója; Oktatáskutatási hozamok a kompetencia-fejlesztésre nézve; Pedagógiai tervezés és tanulásszervezés vs. mediatizált tanulási környezet; A pályakezdés jelenségvilága: feladatok és konfliktusok.


Koncepciónk szerint valamennyi témakör anyagának kimunkálásában vezető szempont volt a hallgatói reflexiót lehetővé tevő, azt a képességegyüttest fejlesztő szakanyagok létrehozása („a tanítás mint reflektív gyakorlat").A produktumok listája•   Szabályozási szintek és dokumentumok a tanügyben: makro- és mezoszint

 • Chrappán Magdolna: A szabályozás szintjei és dokumentumai
 • Chrappán Magdolna: Iskolafenntartók
 • Lenkovics Ildikó: A pedagógus tervező tevékenysége


•     Oktatáskutatás és fejlesztés: mezo- és mikroszint

 • Lenkovics Ildikó: Tervezési gyakorlat nemzetközi és hazai kutatások fényében
 • Lenkovics Ildikó: Didaktikai kultúra magyarországi és romániai tanórákon
 • Szabó László Tamás: Pályakezdés: örömök, feladatok, konfliktusok
 • Lenkovics Ildikó: Útmutató tanórai megfigyeléshez, értékeléshez


•   Tanítás és tanulás: mikroszint

 • Buda András: A prezentáció mediatizált tanulási környezetben
 • Buda Mariann: Fogalmak: Hogyan értsük? Hogyan tanítsuk?
 • Lenkovics Ildikó:A fogalmak keletkezése, változása a tanítás során
 • Lenkovics Ildikó: Hatékony tanítás és tanulás
 • Márton Sára: Együttműködésen alapuló aktív tanulás
 • Tamusné Molnár Viktória: Tanulási nehézségek kezelése


•   Pedagógiai mérés és értékelés: mezo- és mikroszint

 • Buda András: Értékelési filozófiák és pedagógiai mérés
 • Lenkovics Ildikó: Követelménytaxonómiák
 • Szabó László Tamás (2010): Bevezetés a tanári mesterségbe. 150 p.
 • Pedagógiai esetek. Szöveggyűjtemény a tanári mesterképzés záróvizsgájához. Szabó László Tamás szerkPSZICHOLÓGIA MUNKACSOPORT

munkacsoport-vezető:


                                                               Dr. Tóth László

                                                               DE  BTK Pszichológia Intézet


tagok:


Dr. Figula Erika

                        Nyíregyházi Főiskola
 

Dr. Mező Ferenc

                        DE  BTK Pszichológia Intézet

Kathyné Mogyoróssy Anita

                        DRHE Tanítóképző Intézete

Dr. Pauwlik Zsuzsa

                        Nyíregyházi Főiskola

Dr. Margitics Ferenc

                        Nyíregyházi Főiskola

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó

                        DRHE Tanítóképző IntézetVállalt feladatok:

Munkacsoportunk a tanári mesterképzés pszichológiai felkészítő programjához vállalta a programhoz tartozó modulok részletes kidolgozását hallgatói segédanyagként, összesen 9 modulét oly módon, hogy a kidolgozott modulok alkalmasak legyenek minden felsőoktatási intézmény számára, ahol tanári mesterképzés folyik.A produktumok listája:

Valamennyi produktum műfaja hallgatói segédanyag, melyek első körben papír alapú anyagnak készültek, de a továbbiakban elektronikus tananyagként is használhatók. •  Dr. Tóth László: A személyiségfejlesztés pedagógiai-pszichológiai alapjai (82 oldal)
 •  Dr. Mező Ferenc: A tanítási-tanulási folyamat
 •  Dr. Margitics Ferenc: A személyiség fejlődése
 •  Dr. Margitics Ferenc: Személyiség és egészségpszichológia
 •  Dr. Margitics Ferenc: Pályalélektan-pályaorientáció
 •  Dr. Figula Erika: Az erőszak pszichológiai kérdései
 •  Pinczésné dr. Palásthy Ildikó és Kathyné Mogyoróssy Anita: A nevelés szociálpszichológiája
 •  Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, Kathyné Mogyoróssy Anita és Dr. Pauwlik Zsuzsa: Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok
 •  Dr. Figula Erika és Dr. Pauwlik Zsuzsa: Nemi szerep és szexualitás