Kompetenciaalapú oktatás a pedagógusképzésben

munkacsoport-vezető:                 

                                                               Dr. Chrappán Magdolna

                                                               DE  BTK Neveléstudományok Intézete

tagok:


Dr. Buda András

                        DE  BTK Neveléstudományok Intézete

Tamusné Molnár Viktória

                       DRHE Tanítóképző Intézet

Dr. Cserhátiné Vecsey Ildikó

                        DRHE Tanítóképző Intézet


A projektben dolgozó munkacsoportok közül ez volt az, amely leginkább módosított a kezdetben vállalt tevékenységeken. Az eredeti tervhez képest (a kompetenciaalapú képzések áttekintése a hatályos szabályozási dokumentumrendszer és a közoktatási gyakorlat alapján, kiegészül egy új vállalással: a Tiszántúli régió  közoktatási gyakorlatának feltárása a kompetenciaalapú oktatás tekintetében, továbbá annak vizsgálata, hogy a pedagógusok attitűdjei alapján hogyan lehet releváns tartalmakkal megtölteni a pedagógusképzést és a továbbképzést.


Vállalt feladatok:

  • általános áttekintés készítése arról, hogy mi a kompetenciaalapú oktatás a felsőoktatásban, illetve a közoktatásban (a NAT és az EKKR kompetenciarendszereinek viszonya és értelmezése);
  • a pedagóguskompetenciák tartalmai, fejlesztési lehetőségei a képzés során;
  • sajátos kompetenciarendszerek a különböző szakmai területeken dolgozó pedagógusok esetében (komparatív elemzés készítése);
  • a kompetenciafejlesztés módszerei (pedagógiai eszköztár összeállítása);
  • a „jó gyakorlatok" bemutatása;
  • módszertani segítségnyújtás a projekt folyamán

A produktumok listája:

  • A kompetenciaalapú oktatás gyakorlatát feltáró kérdőív, 2000 fős pedagógusmintán lekérdezve, a feldolgozás folyamatosan zajlik.
  • A kompetenciaalapú oktatás elméletben és gyakorlatban. Tanulmánykötet