Határidők

Tervezett határidők


A projekt tevékenységének ütemezése
2010
2011
Negyedév
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Projektmenedzsment                
Nyilvánosság biztosítása
               
Megvalósítás helyszínein plakát, projekt dokumentumokhoz csatlakozó előírások biztosítása
               
Projekt előrehaladásához kapcsolódó rendezvények és sajtómegjelenések
               
Munkacsoportok tevékenységei
               
Horizontális munkacsoportok
               
Szakmai munkacsoportok
               
Regionális Pedagógusképző és - Továbbképző Központ
               
Eszközbeszerzések
               
Hálózati szakmai együttműködések
               

Aktuális határidők