E-Portfolió

munkacsoport-vezető:


                                                Dr. Buda András

                                                DE  BTK Neveléstudományok Intézete


tagok:


Dr. Buda Mariann

                DE  BTK Neveléstudományok Intézete

Papp Gyula

                DRHE Tanítóképző Intézet

Vágvölgyi Csaba

                DRHE Tanítóképző Intézet

 A portfolió latin eredetű szó, magyarul leginkább dokumentumok, képek, rajzok gyűjteményét jelenti, de materiálisan nem létező produktumok, dokumentumok gyűjteményét is érthetjük alatta. A pénzügyi szektorban már régóta használatos (értékpapírcsomag jelentésben), de közismert a modellek, tervezők legjobb munkáiból, referenciáiból összeállított album is. Az oktatásban viszont meglehetősen újszerű megoldás a portfolió, de napjainkban már egyre szélesebb körben alkalmazzák ezen a területen is. A tanárképzésben a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet írja elő alkalmazását, a kormányrendelet azonban csak laza kereteket határoz meg a portfolió bevezetéséhez.


A REPETHA projekt keretein belül munkacsoportunk a részletes intézményi szabályzat kidolgozását vállalta. A megvalósításkor számos döntést kellett meghoznunk, amit különböző munkafázisok keretein belül valósítottunk meg.

Első lépésként áttanulmányoztuk a vonatkozó szakirodalmakat és tapasztalatokat gyűjtöttünk olyan felsőoktatási intézményekben, melyekben már hagyományai vannak a portfolió alkalmazásának. Szakmai konzultáción vettünk részt az egri főiskolán, illetve a tanítóképző főiskolán, a kollégák sok hasznos tanáccsal, tapasztalattal segítették munkánkat.

A második fázisban valósult meg az intézményi szabályzat kidolgozása, a döntési folyamatba természetesen a leginkább érintetteket, a hallgatókat is bevontuk. Különböző workshop-okon a tanárképzésben érintett kollégák, középiskolai tanárok, hallgatók és a munkacsoport tagjai közösen alakították ki az új rendszer elemeit.

Elsőként azt kellett meghatározni, hogy milyen produktumok kerüljenek a portfolióba? A döntésnél figyelembe kellett vennünk, hogy kettős célt tűztünk ki magunk elé. Egyrészt azt kívántuk elérni, hogy a portfolió mutassa be a hallgató fejlődését, másrészt hogy a képzési folyamat reflektáltabb, tudatosabb, ezáltal hatékonyabb, a végső értékelés pedig érvényesebb legyen. A közös délutánok során az együtt munkálkodó csapat kialakította a szükséges, kötelezően előírt dokumentumok listáját, de lehetővé tettük azt is, hogy a hallgatók tetszőleges produktumokkal bővítsék portfoliójukat. (A részletek a projekt honlapja mellett olvashatók a tanárképzési honlapon és a Moodle rendszerben is.)

Szintén csapatmunka révén határoztuk meg a portfolió értékelésének szempontjait, az értékelők személyének körét és a védésre vonatkozó előírásokat. A szabályzat végső formájának kialakításába bekapcsolódott az egyetem Tanárképzési Kollégiuma is, jóváhagyásukkal végül egy olyan szisztéma alakult ki, melynek bizonyos elemeit a képzésben bennlévők számára már be is bevezettük.

A teljes rendszer azonban csak a 2011/12. tanévben belépő tanári mesterszakosok esetében lép érvénybe, ennek oka, hogy a papír alapú gyűjtemény helyett, csak felmenő rendszerben lehetséges a digitális változat kötelezővé tétele.

A digitalizált forma lehetővé teszi, hogy a dokumentumok mellett a hallgatók más típusú anyagokat (hangfelvételeket, PowerPoint bemutatókat, videókat, programokat stb.) is elhelyezzenek portfoliójukban. Az elkészült összeállításról könnyedén készíthetők az eredetivel egyenértékű másolatok, ezeket az anyagokat a hallgatók később is felhasználhatják, átrendezhetik, akár tovább építhetik azokat stb. Az e-portfoliók nem igényelnek nagy raktárhelyiséget, minőségük nem romlik a tárolás következtében, megfelelően indexelve jól kereshetők és bárhonnan elérhető, széles körben hasznosítható adatbázist alkothatnak.

Az e-portfolió változat a MAHARA rendszer segítségével valósul meg, ennek használatára fel kellett készítenünk mind a hallgatókat, mind pedig az oktatókat.

Képzéseket szerveztünk mindkét csoport tagjai számára, melynek során nem csak a MAHARA rendszer szolgáltatásait lehetőségeit ismerték meg a résztvevők, hanem olyan elemeket is megismerhettek a leendő illetve a gyakorló kollégák, melyek a tanárképzés keretein túlmenően is széles körben hasznosíthatók.