gaal_istvan.jpg chrappan_magdolna_3.jpg
Prof. Dr. Gaál István, projektmenedzser
Dr. Chrappán Magdolna, szakmai vezető

A projekt célja a két éves futamidő alatt olyan regionális központ kialakítása a Debreceni Egyetemen, mely hálózatszerűen fogja össze a régió pedagógusképző intézményeit és az azokkal kapcsolatban álló gyakorló és bázisiskolákat.

Olyan (lehetőség szerint régión, sőt országhatáron túlnyúló) kutatási-fejlesztési-szakmai-kommunikációs virtuális tér létrehozása, amely koncentrálni tudja a régió tudományos erőforrását: a közoktatással foglalkozó, kutatásokra képes és kész személyeket és szervezeteket, képes elősegíteni a közoktatási intézmények szakmai tapasztalatcseréjét, és együttmuködését.

A pályázat további célja a tanári mesterképzés pedagógiai és pszichológiai moduljainak korszerű, kompetencia- és közoktatásigyakorlat-orientált tartalmakkal és módszerekkel történő feltöltése, a szakmódszertanok egységes didaktikai szemléletű, modern tartalmú és metodikájú tananyagainak kidolgozása, a tanárképzés 5. félévéhez kapcsolódó gyakorlatvezető mentortanárok és gyakorlat folytatására alkalmas iskolák kiválasztása, felkészítése, az új típusú együttműködés teljes rendszerének kialakítása.


nfu.jpg

Nemzeti Fejlesztés Ügynökség, www.nfu.hu
ÚMFT közreműködő szervezetek http://www.nfu.hu/umft_kozremukodo_szervezetek
ÚMFT Irányító Hatóságok http://www.nfu.hu/umft_iranyito_hatosagai
Oktatási és Kulturális Minisztérium http://www.okm.gov.hu/index.php